Urbanistické modely
Zástavba pozemku Hostivice I, 4.2 ha

Rodinné domy samostatně stojící a řadové, luxusní vily a bytové domy. Vypracováno v měřítku 1:200. Požadavek developera na model zástavby pozemku na svahu se značným převýšením a tvarem, byl následující:

 • Vypracování asfaltových a dlážděných komunikací na pozemku.
 • Samostatně stojící rodinné domy jen tzv. v hmotě, včetně:
  • vjezdů a příchodů na pozemek a k domům,
  • pozemků se zelení oddělených ploty.
 • Řadové domy s okny, dveřmi, s předzahrádkami a s příjezdy do garáží s garážovými vraty. Pozemky oddělené ploty, na pozemcích zeleň.
 • Luxusní vily s okny, dveřmi, komíny, s terasami, příjezdy na pozemky a do garáží včetně:
  • bazénů chráněných živým vysokým plotem od severu,
  • zahradních skalek s květenou a zelení.
 • Bytové domy s okny, dveřmi, garážovými vraty, vjezdy a se zázemím za domy (pískoviště a zeleň).

Zástavba pozemku Hostivice II, Ke Stromečkům, 6 ha

Rodinné domy samostatné, řadové a bytové domy. Vypracováno v měřítku 1:500. Požadavek developera na model zástavby pozemku na mírném svahu byl následující:

 • Vypracování asfaltových a dlážděných komunikací na pozemku,
 • pozemky zatravněné a oplocené s označením štítky s číslem,
 • potok a jeho přemostění, osázení potoka stromy a zatravnění pozemku pro rekreační využití,
 • turistické pískové cesty v tzv. rekreační zóně,
 • přilehlý lesní pozemek, osázený smíšeným lesním porostem,
 • osázení komunikací stromořadím podle návrhu architekta,
 • oplocení jednotlivých pozemků a osázení zelení.
 • Samostatně stojící domy vypracované ve hmotě s příchody do domů a garážovými stáními, u dvou s tenisovými kurty.
 • Řadové domy s okny a dveřmi, příchody do domů a garážovým stáním.
 • Škola a bytový dům vypracované ve hmotě.
 • Stávající pozemky s rodinnými domy vypracované ve hmotě s barevným odlišením.

 
Copyright 2007 Jan JIŘÍČEK
Všechna práva vyhrazena.