Stroje funkční
Regálový zakladač RPZ -- 1002 -- 1Z1

Model III. generace, měřítko 1 : 10

Výrobce si objednal funkční model regálového zakladače s částí regálu včetně válečkové trati pro přísun palet s břemenem opatřené vysokozdvižným zařízením a prosklený řídící velín s počítačem a tiskárnou. Pohyb modelu regálového zakladače, je ve třech základních osách:

 • vlastní konstrukce zakladače se pohybuje po kolejnici mezi regály vlevo a vpravo (viz první obrázek),
 • po této konstrukci se pohybuje nahoru a dolů vozík zakladače,
 • v poloze pro vyložení a naložení palety do regálu a na řetězový dopravník se pohybují lyžiny dopředu a dozadu.
Tvůrce modelu navrhl objednavateli rozšíření modelu na celkem 11 samostatných pohybů odvozených od výše uvedených tří základních (viz dále). Všechny tyto pohyby jsou prováděny mechanickými pojezdy a převody, které jsou řízeny a časově sladěny elektronickým zařízením. Mechanická a elektronická část je uložena v soklu modelu pod jeho základovou deskou, která je výklopná směrem nahoru, zajištěná zabudovanými vzpěrami.

Dalším požadavkem bylo realizovat pevný program činností opakujících se po stisknutí tlačítka pro spuštění pohybu zakladače. Regálová sestava byla zvolena jako dvouřadá, přední jen částečná s odříznutým středem pro dobrou viditelnost činnosti zakladače. Samotný model zakladače byl vytvořen včetně možnosti jeho opakovaného rozebrání a opětovného sestavení pro co nejpřesnější předvedení na strojírenských a reprezentačních veletrzích a výstavách.

Při navrhování konstrukce modelu byly objednavateli modelu navrženy následující dílčí funkce pro provoz a zajištění správné činnosti s jištěním proti případnému poškození při jeho provozu:

 • Po rozjezdu se zakladač zastavil uprostřed ve výřezu v regálové řadě.
 • Do pohybu se dala kabina spolu se zakládací pošinou po stojanu zakladače a zastavila se v 1. patře regálu.
 • Zde se daly do pohybu zakládací lyžiny s paletou a břemenem čímž došlo k založení břemene do regálu. Ke zpětnému pohybu lyžin došlo asi po 2 sekundách do jejich výchozí polohy.
 • Následoval pohyb kabiny po stojanu zakladače do 3. patra se založením břemene a zpětný pohyb ke stojanu zakladače.
 • K témuž došlo i v nejvyšším patře. Po vrácení břemene zpět ke stojanu zakladače sjela kabina dolů do přízemí.
 • V přízemí pokračoval pohyb zakladače po kolejnici ke koncovému bodu a zpět do výchozí polohy.
Model byl jištěn tak, aby se vrátil do výchozí polohy po ukončení programu. Po případném pádu pojízdné kabiny na podvozek stroje došlo k bezpečnostnímu vypnutí. Vypnutí stroje bylo rovněž provedeno po 10 minutách nečinnosti. Ovládání stroje bylo možné pouze tlačítky.

Model byl rovněž opatřen speciálně vyrobenou rozebíratelnou vitrínou z plexiskla. Pro přepravu celého zařízení byly navrženy speciální bedny. První pro sokl s regálovou a expediční obsluhou, mechanickou a elektronikou částí. Druhá pro konstrukci zakladače. Třetí pro vozík s kabinou a čtvrtá pro vitrínu.

Součástí modelu je:

 • technický popis,
 • montážní návod,
 • návod k obsluze,
 • přílohy:
  • seznam náhradních dílů pasivních součástek,
  • seznam náhradních dílů aktivních součástek,
  • schémata pro popis elektonické části.

Poznámka autora: označení generace se vztahuje k modelům, nikoliv k vývojovému stupni stroje:

 1. generace modely statických strojů - nefunkčních,
 2. generace modely funkční, avšak pouze mechanické či pouze elektronické,
 3. generace mechanicky funkční modely, řízené elektronikou.

 
Copyright 2007 Jan JIŘÍČEK
Všechna práva vyhrazena.